BiblistaKsięga MiesiącaKsięga Miesiąca - info

Księga Miesiąca - info

Księga Miesiąca

 

Chodzi o to, żeby przeczytać chociaż raz całe Pismo Święte w życiu.

Dlatego 1.01.2014 na Facebooku rozpoczęliśmy akcję pt. "Księga Miesiąca".

Poniżej podaję zasady i zachęcam do czytania i przysyłania pytań pod tym artykułem tych, dla których Facebook jest nadal portalem nie używanym.

 

1. Nie chcemy umrzeć, nie przeczytawszy Biblii.

2. Codziennie czytamy jeden rozdział (miejsce, godzina i sposób nieważne).

3. Czytamy po kolei:

Księga Rodzaju: 1.01.2014-19.02.2014.

Księga Wyjścia: 20.02-31.03.2014.

Księga Kapłańska: 1-27.04.2014

Księga Liczba: 28.04-2.06.2014

Księga Powtórzonego Prawa 3.03-6.07.2014

Księga Jozuego 7.07-30.07.2014

Księga Sędziów 31.07-20.08.2014

Księga Rut 21-24.08.2014

1 Księga Samuela 25.08-24.09.2014

2 Księga Samuela 25.09-18.10.2014

1 Księga Królewska 19.10-9.11.2014

2 Księga Królewska 10.11-4.12.2014

1 Księga Kronik 5.12.2014-2.01.2015

2 Księga Kronik 3.01-7.02.2015

Księga Ezdrasza 8.02-17.02.2015

Księga Nehemiasza 18.02-2.03.2015

Księga Tobiasza 3.03-16.03.2015

Księga Judyty 17.03-1.04.2015

Księga Estery 2.04-11.04.2015

1 Księga Machabejska 12.04-27.04.2015

2 Księga Machabejska 28.04-12.05.2015

Księga Hioba 13.05-23.06.2015

Księga Psalmów 24.06-20.11.2015

Księga Przysłów 21.11-21.12.2015

Księga Koheleta 22.12.2015-2.01.2016

Pieśń nad Pieśniami 3.01-10.01.2016

Księga Mądrości 11.01-29.01.2016

Mądrość Syracha 30.01-20.03.2016

Księga Izajasza 21.03-25.05.2016

Księga Jeremiasza 26.05-16.07.2016

Księga Lamentacji 17-21.07.2016

Księga Barucha 22-27.07.2016

Księga Ezechiela 28.07-13.09.2016

Księga Daniela 14-27.09.2016

Księga Ozeasza 28.09-11.10.2016

Księga Joela 12-15.10.2016

Księga Amosa 16-24.10.2016

Księga Abdiasza 25.10.2016

Księga Jonasza 26-29.10.2016

Księga Micheasza 30.10-5.11.2016

Księga Nahuma 6-8.11.2016

Księga Habakuka 9-11.11.2016

Księga Sofoniasza 12-14.11.2016

Księga Aggeusza 15-16.11.2016

Księga Zachariasza 17-30.11.2016

Księga Malachiasza 1-3.12.2016

Ewangelia wg św. Mateusza 4-31.12.2016

Ewangelia wg św. Marka 1-16.01.2017

Ewangelia wg św. Łukasza 17.01-9.02.2017

Ewangelia wg św. Jana 10.02-2.03.2017

Dzieje Apostolskie 3-30.03.2017

List do Rzymian 31.03-15.04.2017

Pierwszy List do Koryntian 16.04-1.05.2017

Drugi List do Koryntian 2-14.05.2017

List do Galatów 15-20.05.2017

List do Efezjan 21-26.05.2017 

 

 4. Żeby nie zniechęcić się długością (1328 dni!), każda Księga Biblii będzie osobnym wydarzeniem.

5. Korzystamy z tłumaczenia BT ze strony: http://biblia.deon.pl/rozdzial.php?id=1 skąd codziennie będą wrzucane linki dla tych, którzy wolą czytać online.

6. Wierzymy, że "Pisma nie można odrzucić" (J 10,35) i że "Wszelkie Pismo od Boga jest natchnione" (2 Tm 3,16).

7. Chcemy czytać, gdyż "wiara rodzi się ze słuchania" (Rz 10,17) a Pismo święte jest pożyteczne do wielu rzeczy (por. 2 Tm 3,16-17).

8. Modlimy się, by ten sam Duch, który natchnął Pisma, poruszał serca czytających bosko-ludzkie słowa.

9. Projekt ten przez pierwsze 3 lata będzie współgrał z Stary Testament w 1068 dni.

Podobne