KsiądzKazaniaRok AMiędzy Hammurabim a Golgotą

Między Hammurabim a Golgotą

7 Niedziela zwykła

Kolegiata św. Anny, 23.02.2014

Podobne