KsiądzKazaniaRok CProporcjonalność

Proporcjonalność

11 Niedziela zwykła

Kolegiata św. Anny, 12.06.2016

Podobne