KsiądzKazaniaRok CNie ma królowania bez pokory

Nie ma królowania bez pokory

Chrystusa Króla

Kolegiata św. Anny, 20.11.2016

Podobne