Po godzinachMaxirefleksjePasterzy nie GPS-ów

Pasterzy nie GPS-ów

Kościół potrzebuje pasterzy a nie GPS-ów...

bo zabłąkana owca chce być szukana,

poraniona czeka na opatrunek,
odpychana tęskni za dostrzeżeniem,
a wycieńczona spogląda na pasterskie ramiona, 
które ją przygarną... chociaż na chwilę...

 a GPS choć zna wszystko, potrafi tylko rozkazywać:

"teraz skręć w lewo!
za 100 metrów skręć w prawo!
teraz zaczekaj! - kontaktuję się z satelitą...

a teraz mnie naładuj!

bo inaczej nigdzie nie dojedziesz..."

Podobne