KsiądzKazaniaRok CMiędzy człowiekiem a Bogiem

Między człowiekiem a Bogiem

6 Niedziela zwykła

Kolegiata św. Anny, 17.02.2019

Podobne