KsiądzKazaniaRok CWyrwać owcę z ręki Pasterza

Wyrwać owcę z ręki Pasterza

4 Niedziela Wielkanocna

Kolegiata św. Anny, 12.05.2019

Podobne