KsiądzKazaniaRok AKazanie przeciw laikom?

Kazanie przeciw laikom?

4 Niedziela zwykła

Kolegiata św. Anny, 30.01.2011

Podobne