KsiądzKazaniaRok AO miłości i autorytetach

O miłości i autorytetach

7 Niedziela zwykła

Kolegiata św. Anny, 23.02.2020

Podobne