KsiądzKazaniaRok AŻyj swoim denarem

Żyj swoim denarem

25 Niedziala zwykła

Kolegiata św. Anny, 20.09.2020

Podobne