KsiądzKazaniaRok BSpojrzeć w lustro Ewangelii

Spojrzeć w lustro Ewangelii

30 Niedziela zwykła

Kolegiata św. Anny, 24.10.2021

Podobne