KsiądzKazaniaRok CNa początku było Słowo

Na początku było Słowo

2 Niedziela po Bożym Narodzeniu

Kolegiata św. Anny, 2.01.2022

Podobne