KsiądzKazaniaRok CGdzie można spotkać Boga?

Gdzie można spotkać Boga?

16 Niedziela zwykła

Kolegiata św. Anny, 17.07.2022

Podobne