KsiądzKazaniaRok CNie tylko o homoseksualistach

Nie tylko o homoseksualistach

5 Niedziela zwykła

Kolegiata św. Anny, 10.02.2013

Podobne