KsiądzKazaniaRok CWątpliwość ubóstwa i pewność miłości

Wątpliwość ubóstwa i pewność miłości

29 Niedziela zwykła

Kolegiata św. Anny, 20.10.2013

Podobne