Publikacje

1. Monografie

- Psalm 83. Teksty - egzegeza - konteksty, (Studia Biblica Lublinensia XIX), wyd. KUL, Lublin 2019, ss. 382 - zobacz

Lo stolto ateo. Studio dei Salmi 14 e 53 (Studia Biblica Lublinensia X), wyd. KUL, Lublin 2014, ss. 394. - zobacz

- Lo stolto ateo. Studio dei Salmi 14 e 53 (Pars dissertationis), wyd. Franciscan Press, Jerusalem 2010, ss. 136.

 

2. Artykuły

- "Gniew człowieka przyniesie Ci chwałę" (Ps 76,11), Verbum Vitae 34 (2018) 67-85 - zobacz

- עֵדוּת לְיִשְׂרָאֵל (Ps 122,4) – „świadectwo” czy „praw, Verbumo” (dla) Izraela?, Biblica et Patristica Thoruniensia 10 (2017), s. 549-565 - zobacz

„Problemy tekstualne, egzegetyczne i translatorskie So 3,18”, Collectanea Theologica 87/ 4 (2017), s. 91-107 - zobacz

- „Między pozorem a prawdą – ekonomia w Księdze Amosa”, Collectanea Theologica 85/4 (2015) s. 87-104 - zobacz

- "Trzy intrygujące aspekty świadectwa w Psalmach",  Verbum Vitae 28 (2015) s 51-82. - zobacz

- Review of Lowell K. Handy, ed., Psalm 29 through Time and Tradition, Review of Biblical Literature 06/2015 - zobacz

- "Niesprawiedliwy Bóg w Psalmach?", Verbum Vitae 26 (2014) s. 15-32 - zobacz

- "Głupota niewiary", w: Od wiary Abrahama do wiary Kościoła , red. M. Kowalski, (Analecta Biblica Lublinensia XI), Wydawnictwo KUL, Lublin 2014, ss. 239-252.

-  "Creatio continua w psalmach", w: Scripturae Lumen. Biblia i jej oddziaływanie. 6. Bóg Stwórca, red. A, Paciorek et al., Tarnów 2014, s. 97-108.

- "Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym", w: Sobór Watykański II. Złoty Jubileusz, red. M. Cholewa - S. Drzyżdżyk - M. Gilski, Kraków 2013, s. 57-72.

- "Starotestamentowe życie nienarodzonych", w: Polonia Sacra 32 (2013) s. 17-34. - zobacz

- "Architektura domu zwanego Kościołem", w: Kościół domem i szkołą komunii (Dni duchowości 7), Katowice 2013, s. 23-38.

- "Why is an Atheist a Fool? The Concept of Wisdom in Psalm 14”, w: Isteni Bölcsesség, Emberi Tapasztalat. 23. Nemzetközi Biblikus Konferencia a Szegedi Gál Ferenc Hittudományi Főiskolán 2011. szeptember 08-10, ed. B. György, Szeged 2012, s. 367-373.

- "Kapłani a wstrzemięźliwość seksualna w Starym Testamencie", w: Stosowność celibatu w relacji do kapłaństwa, red. H. Sławiński, Kraków 2012, s. 67-76.

- "Krzyk trzynastego psalmisty", Sympozjum 22 (2012), s. 25-36.

- "Wyzwania współczesnej biblistyki na przykładzie Psalmów 14 i 53", w: Zeszyty Naukowe Stowarzyszenia Biblistów Polskich 9, Warszawa 2012, s. 434-445.

- "Prawda (alētheia) w Liście Prezbitera do umiłowanej Pani (2 J)", w: Scripturae Lumen. Biblia i jej oddziaływanie. 4. Prawda was wyzwoli, red. A, Paciorek et al., Tarnów 2012, s. 127-137.

- „Granica miłości i nienawiści w Psalmach”, Życie Duchowe 65 (2011) s. 22-29.

- "Kto was dotyka, dotyka źrenicy jego oka" (Za 2,12), Communio 31 (2011) z. 3 (175), s. 95-108.

- "La problematica temporale dei verbi nei Salmi 14 e 53", w: Ἐν πάσῃ γραμματικῇ καὶ σοφίᾳ. En pāsē grammatikē kai sophiā. Saggi di linguistica ebraica in onore di Alviero Niccacci, ed. G. Geiger, Jerusalem 2011, s. 381-393.

- „Aksjologiczne odczytanie Dekalogu”, Zeszyty Naukowe KUL 53 (2010) s. 25-38; także w: M.S. Wróbel (red.), Biblia a moralność. Dar życia - dar przymierza - odpowiedź człowieka, Lublin 2011, s. 59-71.

- „Miłosierdzie międzyludzkie w Starym Testamencie”, w: Szkoła miłosierdzia św. Faustyny i Jana Pawła II, red. F. Ślusarczyk, wyd. Misericordia, Kraków 2008, s. 95-111.

 

Monografię jak i niektóre artykuły można pobrać w formacie PDF ze strony:    https://upjp2.academia.edu/WojciechW%C4%99grzyniak

 

3. Popularyzacja 

a) książki

- Wołanie z krainy bez wyjścia. Psalmy błagalne (Zeszyty Formacji Duchowej 80 (2018), ss. 138. 

Medytacje nad Ewangelią. Rok C, Wydawnictwo św. Stanisława, Kraków 2015, ss. 215.

- Medytacje nad Ewangelią. Rok B, Wydawnictwo św. Stanisława, Kraków 2015, ss. 276.

- Medytacje nad Ewangelią. Rok A, Wydawnictwo św. Stanisława, Kraków 2013, ss. 224.

- Codzienne inspiracje biblijne, Wydawnictwo M, Kraków 2014, ss. 384.

b) audiobooki

Krzyk do Boga ze środka grobu. Księga Psalmów [Audiobook, 2 CD, 5:35 min], wydawca: Studio Katolik 2018.

- Miliard odsłon dziennie. Ewangelia najpraktyczniejsza książka świata [Audiobook, 2 CD, 2:39 min], wydawca RTCK, 2018.

- Bogaty katolik. Dlaczego Bóg chce, abyś pomnażał pieniądze?, [Audiobook, 2 CD, 2:38 min], wydawca RTCK, 2017

- Amos - strażnik słowa i sprawiedliwości społecznej, w: M. Cucca - P. Turzyński - W. Węgrzyniak, Prorocy - mężni świadkowie słowa: Jeremiasz i Amos [Audiobook, 2:38 min], wydawca: Studio Katolik 2016/

c) artykuły

- "Zacheusz, czyli nawrócenie finasowe", Pastores 83 (2019)

- „Między wiarą a beznadzieją – spojrzenie Ewangelii”, w: Jako chrześcijanie jesteście wezwani do świadczenia o wierze i nadziei. Materiały formacyjno-edukacyjne Rady Szkół Katolickich z 2016 r., Warszawa 2017, ss. 101-119.

- "Nawrócenie proroka", Biuletyn Wychowania Seminaryjnego 57 (2016), s. 21-45.

- Ecclesia semper reformanda?, praca zbiorowa pod red. W. Węgrzyniak, W. Baran, T. Białoń, P. Filipiak, P. Gorzołka, K. Kruczek, Kraków 2015, ss. 120.

- "Modlitwy niewysłuchane", W drodze 10 (2015), s. 87-101.

- "Szczerze mówiąc", GN 16 (2015), s. 32-35.

 - "Zdumienie nad wielkością mrówki", Znak 713 (2014) 13-17

- "Fenomen snów biblijnych", Życie Duchowe 79 (2014) 17-23

- "Po co Bogu szatan?", w : S. Rusin, Kogo boi się diabeł? Rozmowy o egzorcyzmach, Kraków, WAM, 2014, 45-67.

- "Chrześcijański konglomerat", Czas Serca 128 (2014), ss. 6-9 [wywiad]

- "Bez wierności nie ma odkrycia", Tryby 9 (2013) 27 [wywiad]

 - „W poszukiwaniu natchnienia czyli jak czytać opowieść o Jonaszu?”, Biblia krok po kroku 42 (2013) 4-9. [wywiad]

- "Stolica Mądrości", Życie Duchowe 75 (2013) 19-24.

- "Drabina do nieba", Niedziela Małopolska 36 (361), 8.09.2013, s. 4-5 [wywiad]

- „Lekarstwo na brak akceptacji i prześladowania”, Biblia krok po kroku 31 (2012) 4-10. [wywiad]

- "Wy jesteście solą ziemi. Wy jesteście światłem świata (por. Mt 5,13-14)", w: Jesteście solą i światłem. 75. Ogólnopolska Pielgrzymka Nauczycieli na Jasną Górę. 1-2 lipca 2012, red. W. Wójtowicz, Koszalin - Częstochowa 2012, s. 31-36.

- „Jak czytać Pismo Święte?”, CHIT 7 (2011) 8-9. [wywiad]

- „Jezus nasz Mistrz a nie służący”, Biblia krok po kroku 19 (2011) 8-13. [wywiad]

- "Świętość w Biblii", w: Błogosławiony, który przyszedł w imie Pańskie, red. M. Godawa, wyd. św. Stanisława BM, Kraków 2011, 22-38.

- "Beatyfikacja i co dalej?", Głos Ojca Pio 69 (3/2011).

- "Naucz nas, Panie, liczyć dni nasze", Życie Duchowe 68 (2011) 21-27.

- "Teologowie przestrzeni", Tryby 7 (2011) 16. [wywiad]

- "Biblia bez tajemnic", Droga 4 (2011) [wywiad]

 

Odnośniki do komentarzy biblijnych publikowanych w Gościu Niedzielnym znajdują się w kategorii "Ksiądz. W mediach. Gość Niedzielny".